C Dili Dersleri Fonksiyon ile Adaları Bulma Örneği (120 satır kod!)

       C dili derslerinin bu dersinde fonksiyon kullanarak bir matriste birbiri ile bağlantılı olan elemanların sayısını (Ada) ve büyüklüğünü ve hiç bağlantılı olmayanların sayısınu bulan bir program örneği...